Dit is de hoofdgroep voor werknemers die in hun profiel hebben aangegeven vanuit een reorganisatie werkeloos te zijn geworden. Je kunt in deze hoofdgroep met iedereen contact leggen, of zelf subgroepen aanmaken.

Dit is een privégroep. Om lid te worden van deze groep moet je een geregistreerd lid zijn en een groepslidmaatschap aanvragen.